Sloopwerk

Dit is onze specialiteit bij uitstek! Geen werk is te ingewikkeld of wij vinden er een oplossing voor. Wij zijn een gecertificeerd bedrijf en werken volgens de veiligheidsnormen BRL SVMS-007 en VCA*.

U kunt niet slopen zonder goed materiaal. Wij zijn in bezit van het juiste materiaal om uw klus veilig uit te voeren.

Gaat het om een schuur, fabriekslocatie of een kantoorgebouw die plaats moet maken voor een nieuwbouw? Wij van BMG nemen het gehele proces uit handen, van voorbereiding tot het bouwrijp opleveren van het terrein waar het om gaat. BMG zorgt niet alleen voor het bouwrijp maken van het aangewezen terrein, maar houdt ook rekening met de recycling van materialen en asbest- en bodemsaneringen.

Grondwerk

Het uitgraven van een bouwput en het bouwrijp maken van een perceel vereist de juiste machines en vaardigheden waarover wij beschikken.

Wij voeren o.a. de volgende werkzaamheden uit: bouwrijp maken van de grond, ontgraven van de bouwput, realiseren van grondverbetering, grondwerk ten behoeve van riolering en drainage, de aanleg van bestrating, het leggen van riolering en drainage, realiseren van infiltratievoorzieningen voor het hemelwater.

Asbestinventarisatie en -sanering

Voor deze dienst bent u bij ons aan het goede adres. Wij doen dit in samenwerking met een erkend bureau. Vanzelfsprekend zorgen wij voor de juiste begeleiding en afwikkeling.

Het verwijderen van asbest moet verzorgd worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf (SC 530 gecertificeerd). BMG voert het gehele traject van asbestsanering uit, van begin tot eind. Dit doen wij door eerst een inventarisatie te maken, vervolgens vragen wij een sloopmelding aan, na goedkeuring kunnen wij starten met het verwijderen van de asbest. Zo ontzorgen wij u volledig van de totale verwijdering van asbest.

Rioolwerk

Voordat een bestrating of herbestrating kan worden gerealiseerd kan het noodzakelijk zijn dat de riolering moet worden aangepast, vervangen of nieuw moet worden aangelegd. Bij BMG Grond- en Sloopservice bent u daarvoor aan het juiste adres. Of het nu gaat om het aanleggen van uw nieuwe riolering, renovatie of aanpassing van uw bestaande riolering.

Straatwerk

Met de juiste medewerkers leveren wij een strak stuk straatwerk.